IGS-projecten lokaal woonbeleid: plan uw verkennend overleg

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden. Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe subsidieregeling voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025. Alle projecten die tot eind 2019 gesubsidieerd worden op basis van het besluit van 21 september 2007 of het besluit van 8 juli 2016, kunnen een doorstart maken op basis van het besluit van 16 november 2018. Ook nieuwe IGS-projecten kunnen opstarten.

Tussen 10 maart en 31 mei 2019 zal voor elk bestaand of nieuw IGS-project een verkennend overleg plaatsvinden waarin een vertegenwoordiging van het project het projectvoorstel aan Wonen-Vlaanderen komt toelichten, met de focus op de (eigen voorstellen van) aanvullende activiteiten. Het verkennend overleg kadert in de procedure voor de aanvraag van een subsidie conform het besluit van 16 november 2018. 

Vanaf 4 januari is het mogelijk om een datum voor het verkennend overleg vast te leggen via de inschrijvingstool op de detailpagina over subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (2020-2025). Klik op 'Meer' en ga vervolgens naar het luik over de procedure voor de aanvraag, toekenning en uitbetaling van een subsidie. 

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge