Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid. Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voorafgaand aan het woonbeleidsplan Vlaanderen

In zijn advies “Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid” formuleert de Vlaamse Woonraad een aantal principes en aandachtspunten die als inspiratiebron kunnen dienen bij het uittekenen van het woonbeleidsplan Vlaanderen. Onder de noemer ‘duurzaam woonbeleid’ pleit de Vlaamse Woonraad voor een beleid dat economische, sociale, ecologische en ruimtelijke doelstellingen met mekaar verzoent. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de ontwikkeling van meer doeltreffende en innovatieve vormen van overheidsoptreden op de woningmarkt.

PDF icon Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid. Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voorafgaand aan het woonbeleidsplan Vlaanderen (30/06/2011)

< Nieuwsoverzicht