Lokale toewijzingsreglementen sociale huur: nieuwe omzendbrief en handleiding

Op 1 januari 2020 zijn enkele wijzigingen aan de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur in werking getreden. Die wijzigingen hebben gevolgen voor de uitwerking van een lokaal toewijzingsbeleid. De nieuwe ministeriële omzendbrief W/2019/01 licht de wijzigingen toe; ook vindt u er richtlijnen voor de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement. De handleiding voor lokale besturen kreeg eveneens een update.

U kan de omzendbrief en de handleiding op onze website raadplegen.

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge