Memorandum Vlaamse Woonraad: Bouwstenen voor een beter woonbeleid

Bouwstenen voor een beter woonbeleid

Memorandum Vlaamse verkiezingen

Het recht op behoorlijk of menswaardig wonen geldt voor elk individu. Dit recht is juridisch verankerd en uitgewerkt in de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Woonraad neemt in voorliggend memorandum dit recht op wonen als fundamenteel onvoorwaardelijk uitgangspunt voor het (toekomstige) woonbeleid. De Raad stelt verder dat een kwalitatief woningpatrimonium een essentiƫle bouwsteen vormt en dat de diversiteit op de verschillende woningmarktsegmenten manifest aan bod moet komen in het woonbeleid. Het woonbeleid kan niet worden opgebouwd zonder rekening te houden met de transversale verbanden naar andere beleidsdomeinen (zoals ruimtelijke ordening, welzijn). Tenslotte is het opstellen van langetermijnperspectieven naast een krachtige institutionele en organisatorische omkadering cruciaal voor de realisatie van het recht op wonen.

PDF icon Memorandum_Vlaamse_Woonraad.pdf

< Nieuwsoverzicht