Meting sociaal woonaanbod 2017 staat online

De resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2016 zijn beschikbaar. U vindt de meting op de pagina over de monitoring en de voortgangstoets.

Wonen-Vlaanderen gebruikt de meting om de beleidstoets in het kader van het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 uit te voeren. De beleidstoets gaat na of een sociaal woonproject past binnen het bindend sociaal objectief. Als het nieuwe Procedurebesluit Wonen van kracht wordt, zal de meting gebruikt worden om de BSO-toets (onderdeel van de lokale woontoets) uit te voeren.

De meting bepaalt eveneens welke gemeenten een sociaal woonbeleidsconvenant kunnen sluiten. U vindt de lijst van gemeenten die in het kader van de eerstvolgende en dus derde oproep een convenant kunnen sluiten, op de pagina over de sociaal woonbeleidsconvenanten.

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven