Meting sociaal woonaanbod op 31/12/2018 staat online

De resultaten van de meting van het sociaal woonaanbod op 31 december 2018 zijn beschikbaar. U vindt de meting op de pagina over de monitoring en de voortgangstoets. Dit jaar is er geen voortgangstoets.

Zodra u de meting hier kan raadplegen, past de VMSW de BSO-planner in het Projectportaal aan. Op basis van de BSO-planner kan een gemeente de BSO-toets uitvoeren. De BSO-toets gaat na of een sociaal woonproject past binnen het bindend sociaal objectief conform het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017.

De meting bepaalt eveneens welke gemeenten in aanmerking komen om een sociaal woonbeleidsconvenant te sluiten.

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge