Minister keurt uitvoeringsbesluit bij Procedurebesluit Wonen goed

De minister van Wonen keurde op 5 september 2017 een ministerieel besluit (MB) goed, aanvullend op het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017. Het MB bevat het kader voor de renovatietoets (uit te voeren door de VMSW), de lokale woontoets (uit te voeren door de gemeenten) en het financieel kader (voor beslissingen van de beoordelingscommissie en de VMSW over opname van verrichtingen in meerjarenplanning en kortetermijnplanning).

Het ministerieel besluit is op 13 september 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het kader voor de renovatietoets wordt van kracht vanaf 23 september 2017. Het kader voor de lokale woontoets en het financieel kader treden in werking op 1 november 2017.

Meer informatie over de nieuwe procedureregels voor sociale woonprojecten vindt u op de detailpagina https://www.wonenvlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/sociale-woonprojecten-stimuleren.

 

< Nieuwsoverzicht