ministerieel besluit energiecorrectie gepubliceerd

Het ministerieel besluit van 7 juni 2019 houdende vaststelling en actualisering van de energiecorrectie, vermeld in artikel 44 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode werd op 4 september 2019 gepubliceerd in het BS en treedt in werking op 1 januari 2020.

PDF icon Energiecorrectie.pdf

< Nieuwsoverzicht