Nieuwe adviezen van de Vlaamse Woonraad

Op 16 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van besluit principieel goedgekeurd om een aantal bestaande onduidelijkheden in de regelgeving over de subsidiëring van woonwagenterreinen te verhelpen. Onder meer moet een ruimere definiëring van het begrip verwerving het mogelijk maken om via erfpacht en opstal woonwagenterreinen te realiseren. Ook de te hanteren subsidiepercentages worden veruidelijkt. De Raad steunt dit beleidsinitiatief omdat het de bestaande regelgeving verbetert en verduidelijkt. PDF icon vwr-woonwagenterreinen_2017.07.03.pdf

In uitvoering van het onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Regering op 16 juni 2017 ook een ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd. De Raad kan zich globaal vinden in het voorgestelde ontwerp van besluit: de voorstellen bieden duidelijkheid over de te hanteren vorm, werkwijze en vereisten bij de opstart en afhandeling van de onteigeningsdossiers. De Raad vraagt wel om de zekerheden die het onteigeningsdecreet biedt te behouden in het ontwerp van besluit. Dat betreft onder meer de wijze van financiële zekerheidsstelling die het ontwerp van besluit oplegt, waar het decreet uitgaat van een contractvrijheid tussen de partijen. PDF icon vwr-onteigening-uitvoering_2017.07.03.pdf

 

< Nieuwsoverzicht