Nieuwe handleiding voor gemeenten over tweede verblijven

Gemeenten zijn vrij om een beleid rond tweede verblijven te voeren. Zij kunnen dit op grond van de ge­meentelijke autonomie, die verankerd is in de Grondwet en die in België ruim geïnterpreteerd wordt. Zij kunnen dus zelf beslissen om tweede verblijven al dan niet op te sporen en te registreren. Ook als ze een register van tweede verblijven hebben, zijn gemeenten niet verplicht om een belasting op tweede verblij­ven te heffen. De basis voor deze fiscale autonomie is vervat in artikel 170, §4, van de Grondwet.

Wonen-Vlaanderen ondersteunt de gemeenten bij hun beleid rond tweede verblijven, als onderdeel van hun lokaal woonbeleid. In het kader van die ondersteuning heeft het agentschap een beknopte handleiding over tweede verblijven opgemaakt. De handleiding is beschikbaar op de pagina over het opsporen, registreren en belasten van tweede verblijven.

Op basis van jullie feedback en ervaringen passen we dit document te gepasten tijde aan. Om die reden kiezen wij enkel voor een digitale verspreiding.

Na de zomer zullen we jullie een herwerkte handleiding 'Leegstand bestrijden' en een gloednieuwe handleiding 'Verwaarlozing tegengaan' aanbieden.

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge