Ontwerpdecreet dat diverse bepalingen wijzigt over het woonbeleid (vereenvoudiging KSH) - indiening in het Vlaams parlement 25 januari 2019

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, de beleidsnota en de beleidsbrieven van de minister van Wonen bevatten het voornemen om de sociale huurreglementering te vereenvoudigen en de lokale autonomie te verhogen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat diverse bepalingen wijzigt over het woonbeleid. Het ontwerpdecreet wordt ingediend in het Vlaams parlement.

Ontwerpdecreet

Nota Vlaamse Regering

Memorie van toelichting

< Nieuwsoverzicht