Ontwerpdecreet taalkennisvereiste sociale huur naar Vlaams parlement

Op 23 december 2016 verleende de Vlaamse regering definitief haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet ter invoering van een taalkennisvereiste in het sociaal huurstelsel. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend in het Vlaams parlement.

PDF icon Ontwerp van decreet ter invoering van een taalkennisvereiste in het sociaal huurstelsel

PDF icon Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet ter invoering van een taalkennisvereiste in het sociaal huurstelsel

< Nieuwsoverzicht