Opheffing Vlaamse Woonraad

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 kondigt onder andere aan dat de Vlaamse Woonraad omgevormd zal worden tot een proactief stakeholdersoverleg. De Vlaamse Woonraad zal als strategisch adviesorgaan worden opgeheven. De omvorming vergt een decretaal initiatief en de effectieve opheffing wordt verwacht voor medio 2020. De Raad heeft evenwel beslist geen nieuwe eigen initiatieven op te starten (en bijgevolg ook geen jaarprogramma 2020 op te maken). Tot aan de opheffing dient de Vlaamse Regering in welbepaalde gevallen nog wel advies te vragen aan de Raad. Met de Raad zal telkens worden afgewogen of al dan niet een advies zal worden geformuleerd.

< Nieuwsoverzicht