Oproep aan kandidaat-leden Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen

Foto handen in de vorm van een huis

Bent u deskundig op het vlak van sociale en welzijnsaspecten van wonen? Hebt u grondige kennis van de organisatie en de financiering van sociale huisvesting? Bent u onderlegd in bestuurskunde en bedrijfsorganisatie? Of hebt u veel ervaring met projectontwikkeling?

Dan bent u misschien de persoon die wij zoeken!

Minister van Wonen Liesbeth Homans stelt binnenkort de Visitatieraad voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen opnieuw samen. Ze selecteert daartoe maximaal 15 leden via een open oproep. De nieuw samengestelde Visitatieraad moet vanaf het najaar 2017 de prestaties van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen opnieuw beoordelen. Die prestatiebeoordeling verloopt volgens een draaiboek, dat in overleg met de sector werd bijgestuurd op basis van de ervaringen uit de eerste visitatieronde (van 2012 tot 2016). 

U kunt uw kandidatuur indienen tot 19 februari 2017. De selectie gebeurt in maart 2017. Alle informatie over de taken en de werking van de Visitatieraad en over de selectieprocedure leest u in het document PDF icon Open Oproep voor visitatoren SHM's.  Meer informatie vindt u ook op www.visitatieraad.be

< Nieuwsoverzicht