Optimalisatiebesluit woningkwaliteit gepubliceerd

Het optimalisatiebesluit woningkwaliteit van 24/05/2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De volledige tekst van het besluit vindt u terug in de Vlaamse codex.

De bijlagen bij het besluit, de nieuwe technische verslagen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2021, kunt u alvast bekijken op onze webpagina 'aan de slag met het technisch verslag'.

Lees ook meer over de toekomstige wijzigingen op onze webpagina over de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm. Over de andere bepalingen van het optimalisatiedecreet en -besluit volgt in  de loop van 2020 een uitgebreid communicatie- en opleidingsaanbod. We werken ondertussen alvast hard aan een nieuw technisch handboek en de aanpassing van het handboek woningkwaliteitsbewaking voor gemeenten.

< Nieuwsoverzicht