Optimalisatiedecreet woningkwaliteit goedgekeurd

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het optimalisatiedecreet goed. De Vlaamse regering heeft dit decreet vandaag bekrachtigd en afgekondigd.

Het decreet voert een verbeterde methode in voor de woningkwaliteitsbewaking. Het zorgt voor afstemming tussen de administratieve procedures en de strafrechtelijke handhaving en introduceert met de waarschuwingsprocedure een decretaal kader voor de bemiddelende rol van de gemeente bij woningkwaliteitsproblemen. Het conformiteitsattest krijgt een centrale rol.

Het nieuwe woningkwaliteitsdecreet integreert de bepalingen over de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen in de Vlaamse Wooncode en biedt een oplossing voor een aantal concrete knelpunten en problemen in de fiscale handhaving.

Het decreet treedt in werking op 1 januari 2021.

Lees er meer over op deze webpagina.

 

< Nieuwsoverzicht