Overdracht van VIVOO van de Oost-Vlaamse gemeente Zwalm
De Oost-Vlaamse gemeente Zwalm geeft het beheer van VIVOO (Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid) terug aan het Vlaamse Gewest. 
 
VIVOO bestaat eigenlijk uit 2 lijsten:
een lijst van de ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen; en
een lijst van de verwaarloosde woningen en gebouwen.

De inventaris vormt de basis voor de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen of gebouwen, de zogenaamde ‘krotbelasting’. Die belasting is verschuldigd zodra een gebouw gedurende 12 maanden is opgenomen in VIVOO, en ze blijft verschuldigd zolang het gebouw opgenomen blijft. De krotbelasting wordt geheven op het geïndexeerde kadastraal inkomen van het pand, en stijgt met de jaren.

De gemeenten mogen opcentiemen heffen op het verschuldigde bedrag. Daarnaast mogen zij ook een eigen verkrottingsheffing innen.

Alle Vlaamse steden en gemeenten hebben de mogelijkheid om VIVOO zelf te beheren, maar de meeste gemeenten hebben het inventarisbeheer intussen overgedragen aan het  agentschap Wonen-Vlaanderen. alleen Aalter, Sint-Lievens-Houtem en Diepenbeek staan nog zelf in voor het beheer van VIVOO.

< Nieuwsoverzicht