Principiële goedkeuring nieuw kader voor bescheiden woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 20 juli 2018 voor de eerste keer haar principiële goedkeuring gegeven aan een voorontwerp van decreet en een ontwerp van besluit die een nieuw kader voor bescheiden woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen uitwerken.

In het nieuwe kader wordt de doelgroep van het bescheiden aanbod voor een eerste maal duidelijk afgebakend. Bescheiden woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen worden omgevormd tot daadwerkelijke doorgroeiwoningen. Om deze reden zullen sociale huisvestingsmaatschappijen in de toekomst geen bescheiden koopwoningen meer kunnen realiseren. Een overgangsregeling werd hiervoor uitgewerkt.

Bescheiden huurwoningen zullen in de toekomst bij voorrang moeten worden toegewezen aan kandidaat-huurders die zich tijdelijk in een bijzondere en/of moeilijke situatie bevinden.

De sociale huisvestingsmaatschappij krijgt de bevoegdheid om autonoom maar rekening houdend met de concrete omstandigheden te oordelen of een kandidaat-huurder zich al dan niet in een tijdelijke bijzondere en/of moeilijke situaties bevindt. Een kandidaat-huurder die zich na een zware echtscheiding tijdelijk in (financiële) moeilijkheden bevindt, zal bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor de voorrang.

Om de huurprijs van de bescheiden huurwoning daadwerkelijk bescheiden te houden wordt in het ontwerp van besluit bepaald dat de huurprijs maximaal 90 procent bedraagt van de marktwaarde van de bescheiden huurwoning. Door de bescheiden huurprijs krijgen de huurders ademruimte om stappen tot verbetering van hun situatie te ondernemen.

De bescheiden huurwoningen worden voor een termijn van zes jaar verhuurd, eenmalig verlengbaar met drie jaar. Bescheiden huurders kunnen de huurovereenkomst uiteraard vroegtijdig opzeggen wanneer zij uitzicht hebben op een betere situatie. Dit zonder opzegvergoeding maar wel met een opzegtermijn van drie maanden. Het tijdelijk karakter van de huurovereenkomst benadrukt het karakter van bescheiden huurwoningen als doorgroeiwoningen.

Verder wordt er een infrastructuursubsidie voor gemengde projecten met bescheiden huurwoningen ingeschreven. Deze subsidie heeft de doelstelling om de realisatie van bescheiden huurwoningen meer aantrekkelijk en financieel haalbaar te maken.

Het voorontwerp van decreet en het ontwerp van besluit zijn nog niet definitief waardoor het mogelijk is dat zij nog zullen worden gewijzigd. U vindt de documenten hieronder terug :

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

< Nieuwsoverzicht