Principiële goedkeuring vereenvoudiging sociale huur

Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring verleend aan een besluit en een voorontwerp van decreet die diverse bepalingen wijzigen over het woonbeleid. Het gaat meer bepaald over een aantal voorstellen ter vereenvoudiging van de sociale huurreglementering, versterking van de lokale autonomie en een kader voor bescheiden woonaanbod. Een greep uit de voorstellen:

  • De indeling in huurderscategorieën van een sociale woning wordt aangepast waarbij alleen personen met een eigen woonrecht nog als huurder worden beschouwd. Dat heeft op verschillende vlakken gevolgen, bijvoorbeeld voor de aftoetsing van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden;
  • Voor de huurprijsberekening van een sociale woning wordt rekening gehouden met het inkomen van alle gezinsleden, met uitzondering van de kinderen voor wie nog kinderbijslag wordt uitbetaald;
  • De typehuurovereenkomsten voor een sociale woning worden herleid tot de essentiële bepalingen, met een toelichting op maat van de huurder over de regelgevende bepalingen;
  • Sociale huurwetgeving wordt waar mogelijk in lijn met de private huurwetgeving gebracht;
  • Het initiatief tot spreiding en verdeling van de minimale 5% versnelde toewijzingen aan welzijnsdoelgroepen komt voortaan toe aan de sociale verhuurder en niet langer aan de gemeente waar de woningen gelegen zijn;
  • Het voorafgaand goedkeuringstoezicht van de lokale toewijzingsreglementen betreffende sociale huurwoningen wordt vervangen door een vernietigingstoezicht a posteriori;
  • De mogelijkheid tot het opmaken van een gemeentelijk toewijzingsreglement in kader van de leefbaarheid voor sociale woonwijken wordt geschrapt.

Over het ontwerp van besluit en voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad, daarna van de Raad van State. U vindt de documenten hieronder terug : 

Package icon Principiële goedkeuring vereenvoudiging sociale huur en wijziging bescheiden huur

 

< Nieuwsoverzicht