Principiële goedkeuring voorontwerp 'optimalisatiedecreet woningkwaliteit'

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 20 juli voor de eerste keer haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van het zogenaamde ‘Optimalisatiedecreet Woningkwaliteit’. Dit voorontwerp van decreet, dat voortbouwt op de evaluatierapporten van het Steunpunt Wonen m.b.t. de woningkwaliteitsbewaking, bestaat uit drie pijlers:

De optimalisatie van het woningkwaliteitsinstrumentarium in de Vlaamse Wooncode, met als voornaamste doelstellingen

  1. de afstemming tussen de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en de strafrechtelijke procedure,
  2. het ontwikkelen van een decretaal kader voor de bemiddelende rol van steden en gemeenten in de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en
  3. het centraal stellen van het conformiteitsattest binnen het woningkwaliteitsinstrumentarium;

De integratie van de bepalingen over de Vlaamse inventaris vanuit het Heffingsdecreet in de Vlaamse Wooncode;
De optimalisatie van de bepalingen uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit m.b.t. de Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen.

De Vlaamse regering legt het voorontwerp nu voor advies voor aan de Vlaamse Woonraad.

< Nieuwsoverzicht