Regelgeving rond wonen afgestemd op gemeentefusies

Op 25 mei 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan een ontwerp van decreet en een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering die de regelgeving rond wonen afstemmen op de vrijwillige samenvoeging of fusie van gemeenten. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement; voor het besluit van de Vlaamse Regering is het regelgevingstraject ten einde. De uitgewerkte regeling geldt zowel voor de huidige fusietrajecten als voor eventuele toekomstige fusietrajecten.

Een fusie of vrijwillige samenvoeging van twee of meer gemeenten heeft een impact op:

- het bindend sociaal objectief

- de werkingsgebieden van sociale verhuurkantoren

- intergemeentelijke samenwerkingsprojecten op het vlak van lokaal woonbeleid.

Meer informatie vindt u in het PDF icon ontwerp van decreet en in het PDF icon besluit van de Vlaamse Regering

De impact van de fusies op de regelgeving rond wonen is ook omstandig uitgewerkt in het draaiboek vrijwillige fusie van gemeenten, te consulteren op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

< Nieuwsoverzicht