Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur - uitvoering Beheersbesluit

Wonen-Vlaanderen werkte, in overleg met de VMSW en Inspectie RWO, een advies uit over de samenstelling van uw raad van bestuur. U leest in deze rondzendbrief over:

  • het aantal bestuurders
  • de gendersamenstelling
  • staat van activa en passiva bij statutenwijzigingen

Met vragen hierover kunt u terecht bij het team beroepen sociale woonactoren

< Nieuwsoverzicht