Sociale Huur - tweede principiële goedkeuring wijzigingen

Na de eerste principiële goedkeuring op 18 december 2015, hechtte de Vlaamse Regering, na het advies van de Vlaamse Woonraad van 28 januari 2016, op 25 maart 2016 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt voor wat woonbeleid betreft en het kaderbesluit sociale huur.

Los van de inhoudelijke wijzigingen op basis van het advies van de Vlaamse Woonraad, werd een bijkomende wijziging aangebracht in artikel 40 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Met de wijziging wordt de levensduur van de schattingen in het huidig representatief staal aan geschatte woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij met twee jaar verlengd. Die verlenging is nodig omdat momenteel een oefening loopt in samenwerking met het Steunpunt Wonen en een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen om op korte termijn een tool ter beschikking te kunnen stellen die het de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf toelaat om de marktwaarde van hun te verhuren woning te bepalen op een objectieve en kosteloze manier. Zonder verlenging zouden alle schattingen die dateren van 2008 in 2017 moeten vervangen worden, hetgeen bij de invoering van de tool een nodeloze kost zal gebleken zijn.  

U vindt de relevante teksten hieronder terug. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

PDF icon nota aan de Vlaamse regering bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse wooncode

PDF icon nota aan de Vlaamse regering bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur

PDF icon toelichting bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van oa de Vlaamse Wooncode

PDF icon voorontwerp van decreet tot wijziging van onder andere de Vlaamse Wooncode

PDF icon Ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur

PDF icon bijlage bij ontwerp van besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur

< Nieuwsoverzicht