Studienamiddag '(over)Leven in armoede. Het woonverhaal van mensen in armoede'

Voor mensen in armoede is het allesbehalve evident om te wonen in een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. Dit lijkt een constante te zijn in de verschillende onderzoeken die de stand van zaken van het wonen in Vlaanderen achterhalen. Veel minder aan bod komt hoe mensen in armoede dit ervaren en hoe ze omgaan met hun precaire woonsituatie. Door het samenbrengen van bestaand materiaal, verrijkt door praktijkervaringen en vooral door de verhalen van de mensen in armoede zelf, hebben de Raad en het Netwerk tegen Armoede recent een advies geformuleerd waarin deze onderbelichte dimensies van het wonen beschreven worden en waaruit enkele beleidssuggesties voortvloeiden.


Naar aanleiding van dit advies organiseren de Raad en het Netwerk een studienamiddag op 3 oktober 2019.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.45     Onthaal

14.00     Verwelkoming door Prof. Dr. Bernard Hubeau en David de Vaal,
              voorzitter Vlaamse Woonraad - coördinator Vlaams Netwerk tegen
              Armoede

14.10     Toelichting advies ‘(Over)Leven in armoede. Het woonverhaal van
              mensen in armoede’ door Isabelle Pannecoucke en Hanne Stevens,
              beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad - stafmedewerker wonen,
              energie en water binnen het Netwerk tegen Armoede

14.40     Kritische reflectie door prof. Dr. Koen Hermans, Docent sociaal werk
              en sociaal beleid aan de KU Leuven en projectleider bij LUCAS

15.00     Kritische beschouwingen door de heer Jos Geysels,
              Voorzitter Decenniumdoelen

15.20     Mensen in armoede over wonen in armoede

15.35     Beleidsreflectie

15.45     Vragen uit het publiek

Praktisch
Datum:     03/10/2019

Plaats:     Herman Teirlinckgebouw - Auditorium
                (zaal Toots Thielemans, 01.43),
                Havenlaan 88, 1000 Brussel

Deelname is gratis, inschrijving is gewenst. Dit kan tot 1/10/2019 via: fatima.ari@vlaanderen.be
Voor verdere vragen kan u terecht bij isabelle.pannecoucke@vlaanderen.be

< Nieuwsoverzicht