'Tijd voor keuzes'. Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voor het Regeerakkoord en de Beleidsnota Wonen 2014-2019

De Vlaamse Woonraad wenst een constructieve bijdrage te leveren aan het Vlaamse woonbeleid. De voorbije legislatuur bracht de Raad op geregelde tijdstippen eigen initiatiefadviezen uit. Deze initiatiefadviezen behandelen een specifieke thematiek of een actueel onderwerp. 
  
De Vlaamse Woonraad meent dat deze adviezen hun actualiteitswaarde hebben behouden en inspirerend kunnen werken voor het Vlaamse woonbeleid in de volgende legislatuur. In het advies ‘Tijd voor keuzes’ herneemt de Vlaamse Woonraad kernachtig een aantal standpunten als inspiratiebron voor het toekomstige woonbeleid. Vooraf worden context en uitdagingen geschetst om vervolgens een aantal fundamentele keuzes naar voor te schuiven.

PDF icon Tijd voor keuzes. Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voor het Regeerakkoord en de Beleidsnota Wonen 2014-2019

< Nieuwsoverzicht