Toelichting en berekeningstool sociale huurprijs lokale besturen 2018

In bijlage, en op de website van Wonen Vlaanderen, kun je een toelichting en een berekeningstool terugvinden om de huurprijs te berekenen van een sociale huurwoning, verhuurd door een lokaal bestuur.  Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van vorig jaar.

Zoals aangekondigd in de beleidsbrief wonen 2017-2018 van 27 oktober 2017 zal dit najaar begonnen worden met de voorbereiding om de huurprijsberekening te harmoniseren met de bestaande berekeningswijze die de SHM's hanteren. In de eerste plaats houdt dit een dataverzameling in van de verhuringen op datum van 1 januari 2018. Vervolgens zullen in het voorjaar op basis van de ingezamelde data per lokaal bestuur simulaties worden gedaan om de impact na te gaan van deze overgang, zowel voor de huurder als voor het lokaal bestuur. Het is daarom van belang om de data ter beschikking te stellen.

De invoering is, zoals vermeld in de beleidsbrief, afhankelijk van meerdere factoren, maar ten vroegste op 1 januari 2019. Binnenkort zal vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen een toelichting verstuurd worden naar de lokale besturen die sociale huurwoningen verhuren. Voor vragen kun je contact opnemen met dominique.vanhollebeeke@vlaanderen.be van afdeling woonbeleid.

 

PDF icon beleidsbrief wonen 2017-2018 (nr.1324)

PDF icon Toelichting huurprijsberekening sociale huurwoningen van een lokaal bestuur - 2018

Office spreadsheet icon Berekening huurprijs van een sociale huurwoning van een lokaal bestuur - 2018

PDF icon Actualisatiecoƫfficiƫnten voor de berekening van de basishuurprijs - 2018

< Nieuwsoverzicht