Tom Raes wordt de nieuwe Visitatieraadsvoorzitter

Vlaams minister Liesbeth Homans heeft op 7 maart 2016 de heer Tom Raes aangeduid als de nieuwe voorzitter van de Visitatieraad voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Hij volgt in die functie, vanaf 1 oktober 2016, Gerard van Bortel op. Tom Raes zal het voorzitterschap van de Visitatieraad combineren met zijn functie als diensthoofd Wonen bij de provincie Vlaams-Brabant.

Foto Tom RaesTom Raes werd aangeduid na een open oproep en een selectieprocedure waarin de sector, VIVAS en Wonen-Vlaanderen vertegenwoordigd waren. De minister loofde vooral zijn leidinggevende en inhoudelijke competenties en zijn empathisch vermogen.  Tom combineert al meer dan 35 jaar sociaal engagement met professionele inzet rond wonen, waarbij hij linken legt met ruimtelijke ordening, sociale economie en leefmilieu. Als belangrijkste uitdaging ziet Tom de bestendiging van de Visitatieraad als ‘kritische vriend’ van sociale huisvestingsmaatschappijen: “Visitaties houden sociale huisvestingsmaatschappijen een spiegel voor die hen toelaat hun prestaties gericht te verbeteren. Ik wil dan ook graag verder bouwen aan deze kritische ondersteuning. De evaluatie van de doelstellingen voor sociale huisvestingsmaatschappijen, de methode om prestaties te beoordelen, de prioriteiten van het beleid, en het overleg met de sector en andere belanghebbenden zullen hiervoor de leidraad vormen.”  

Naast aandacht voor de klassieke opdrachten als bouw, renovatie en beheer van woningen wil Tom Raes ook ‘de mensen’ centraal stellen in de doelstellingen van SHM’s: “Sociale aspecten als een goede klantenservice, betrokkenheid en responsabilisering van bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid blijven bij veel SHM’s nog werkpunten waarbij ik hen graag wil blijven stimuleren.”

Tom Raes wordt meteen lid van de Visitatieraad, voor een vlotte overgang naar de tweede visitatieronde. In de komende maanden zal Tom een aantal visitaties van nabij opvolgen en actief meewerken aan het nieuwe draaiboek prestatiebeoordeling, dat als leidraad zal dienen bij de tweede visitatieronde.

Hier vindt u meer informatie over Tom Raes.

 

< Nieuwsoverzicht