Tweede principiële goedkeuring besluit Lokaal Woonbeleid

De Vlaamse regering heeft op 28 september 2018, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw haar principiële goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit over het lokaal woonbeleid. Het besluit beoogt een nadere invuling te geven aan de regisseursrol van de gemeente op het vlak van het lokaal woonbeleid.

Het ontwerpbesluit ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Bedoeling is dat het besluit van kracht wordt op 1 januari 2019. Het BVR van 8 juli 2016, dat het huidige subsidiekader intergemeentelijke samenwerking bevat, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

Meer info:

- het nieuwsbericht bij de eerste principiële goedkeuring

- PDF icon het op 28 september 2018 principieel goedgekeurde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

- PDF icon de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering

- PDF icon het advies van de Vlaamse Woonraad

< Nieuwsoverzicht