Uitbreiding huursubsidie- en huurpremiestelsels goedgekeurd

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering definitief een aantal aanpassingen goed aan de bestaande huursubsidie- en huurpremiestelsels.

Die aanpassingen zorgen voor een substantiƫle verhoging van de maximale huursubsidie- en huurpremiebedragen, berekend op basis van het inkomen in plaats van de reƫle huurprijs. De inkomensgrenzen gaan fors omhoog, huursubsidie en huurpremie worden beter op elkaar afgestemd, en voor svk-huurders moet een aantal aanpassingen maken dat elk van hen voortaan voor de huursubsidie in aanmerking komt.

De aangepaste stelsels treden in werking op 1 mei 2019 voor alle nieuwe aanvragen. Voor de al bestaande huursubsidies en huurpremies komt er een overgangsregeling, waarbij ze op termijn ook onder de nieuwe regels zullen vallen.

Meer informatie over de aangepaste voorwaarden en modaliteiten van de huursubsidie leest u op:

De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning (aanvragen in 2019 vanaf 1 mei)

Vanaf 1 mei vindt u de nieuwe aanvraagformulieren op de website van Wonen-Vlaanderen.

 

 

 
< Nieuwsoverzicht