Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders definitief goedgekeurd

Om hernieuwbare energie te stimuleren in sociale woningbouw, is het decretaal mogelijk gemaakt om een vergoeding te vragen aan sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die geleverd wordt door bv. zonnepanelen geplaatst op sociale woningen. De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 3 mei, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goedgekeurd dat regelt hoe deze vergoeding wordt berekend en in welke gevallen de vergoeding wordt verminderd of niet wordt aangerekend.

De vergoeding treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

PDF icon besluit van de Vlaamse regering

PDF icon nota. aan de Vlaamse regering

PDF icon Advies Raad van State

 

< Nieuwsoverzicht