Vernieuwde renovatiepremie: ministerieel besluit definitief goedgekeurd

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering het kader vastgelegd voor de vernieuwde renovatiepremie. In het ministerieel besluit van 26 februari 2019 is gedetailleerd omschreven welke werken al dan niet in aanmerking komen.

In vergelijking met de uitdovende renovatiepremie uit 2015 is een beperkt aantal wijzigingen opgenomen:

  • Onder categorie 1 “Ruwbouw” komen nu ook de kosten voor een dekvloer (“chape”) in aanmerking;
  • Zowel onder categorie 1 “Ruwbouw” als categorie 2 “Dakwerken” kunnen de kosten voor isolatiewerken mee in aanmerking worden genomen, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ook voor het hoofdwerk, namelijk de bijhorende structurele gevel- of dakwerken, een renovatiepremie wordt aangevraagd;
  • Onder categorie 2 “Dakwerken” zijn voortaan ook de kosten voor lichtkokers opgenomen. In de lijst met niet-betoelaagbare werken verduidelijkt het nieuwe MB dat overzetdaken alleen in aanmerking komen wanneer de onderliggende dakbedekking asbestvrij is;
  • Voor de vervanging van het buitenschrijnwerk (categorie 3) blijft de ventilatieverplichting van toepassing. De warmtegeleidingscoëfficiënt voor de beglazing (Ug) verstrengt van 1,1 W/m²K naar 1,0 W/m²K voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1 september 2019;
  • Voor nieuwe woningen gerealiseerd in een bestaand gebouw of door opsplitsing van een bestaande woning was onder de uitdovende renovatiepremie geen volumevergroting van het bestaande gebouw of de bestaande woning toegestaan. Deze beperking is opgeheven in het nieuwe MB.

Voor meer informatie kan u terecht op de webpagina's over de renovatiepremie.

< Nieuwsoverzicht