Vlaamse regering keurt nieuw Procedurebesluit Wonen goed

Op de ministerraad van 14 juli 2017 heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan een nieuw Procedurebesluit Wonen. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. Het vervangt het huidige procedurebesluit, dat dateert van 25 oktober 2013. Het nieuwe Procedurebesluit Wonen treedt gefaseerd in werking. De bepalingen over het Projectportaal en de renovatietoets worden op 1 september 2017 van kracht. De nieuwe normen en de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen gaan op 1 januari 2018 in voege. De overige bepalingen van het besluit treden in werking op 1 november 2017.

Meer informatie over de nieuwe procedureregels vindt u op de detailpagina 'Sociale woonprojecten stimuleren'.

 

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt

enkel voor lokale besturen

Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen