Vlaamse regering keurt nieuwe procedure sociale woonprojecten principieel goed (update)

Op de ministerraad van 31 maart 2017 heeft de Vlaamse regering haar principiƫle goedkeuring gehecht aan een nieuw Procedurebesluit Wonen. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten. Het vervangt het huidige procedurebesluit, dat dateert van 25 oktober 2013. Het dossier ligt momenteel voor advies bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. Op basis van dat advies zal het dossier een tweede maal voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. Bedoeling is dat de nieuwe procedureregels in werking treden op 1 juli 2017.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelde een telex op met de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe Procedurebesluit Wonen. In de telex wordt ook een overzicht gegeven van de opleidinggsessies die de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen organiseren. Op de pagina 'Sociale woonprojecten stimuleren' kan u de telex raadplegen, alsook het principieel goedgekeurde ontwerpbesluit en de nota aan de Vlaamse regering.

< Nieuwsoverzicht