Vlaamse Regering keurt regeling goed om investeringen in hernieuwbare energie te stimuleren

Het decreet dat artikel 97 van de Vlaamse Wooncode wijzigt, om hernieuwbare energie te stimuleren, maakt het mogelijk om een vergoeding te vragen aan sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die geleverd wordt door bv. zonnepanelen geplaatst op sociale woningen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat regelt hoe deze vergoeding wordt berekend en in welke gevallen de vergoeding wordt verminderd of niet wordt aangerekend. Het besluit wijzigt daarvoor het Kaderbesluit Sociale Huur. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

PDF icon bvr_hernieuwbare_energie.pdf

PDF icon nota_vr_hernieuwbare_energie.pdf

< Nieuwsoverzicht