Vlaamse Woonraad over Verdichten en leefbaarheid

Hoe en waar gebouwd wordt staat niet los algemene ontwikkelingen. Zo zetten de hoge bouwgrondprijzen ontwikkelaars ertoe aan om meer eenheden op een kleinere oppervlakte te creĆ«ren. Daarenboven vereisen de bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen bijkomende woongelegenheden. Om dit woningtekort op te vangen wordt onder meer gezocht naar passende oplossingen binnen het bestaand bebouwd gebied. De klemtoon komt dan ook te liggen op inbreiden in plaats van uitbreiden,  met hogere dichtheden als gevolg. Dergelijke verdichting in bestaand bebouwd weefsel zal dan ook het ruimtelijk rendement verhogen. Evenwel strookt dit niet altijd met de woonwensen van de Vlamingen. Het is bijgevolg belangrijk om op een doordachte manier te werk te gaan waarbij onder meer aandacht dient besteed te worden aan kwaliteitsvol verdichten. De opzet van dit advies is dan ook hoe verdichting en kwalitatieve leefbare woonsituaties kunnen samengaan. Op basis van literatuur en praktijkervaringen formuleren we enkele bouwstenen voor het kwaliteitsvol verdichten en benadrukt het belang van de lokale context zonder evenwel de bredere omgeving en andere beleidsdoelstellingen uit het oog te verliezen.

PDF icon Vlaamse Woonraad over Verdichten en leefbaarheid

< Nieuwsoverzicht