Voorontwerp van decreet dat diverse bepalingen wijzigt over het woonbeleid (vereenvoudiging KSH)

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, de beleidsnota en de beleidsbrieven van de minister van Wonen bevatten het voornemen om de sociale huurreglementering te vereenvoudigen en de lokale autonomie te verhogen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw haar principiƫle goedkeuring aan een voorontwerp van decreet dat diverse bepalingen wijzigt over het woonbeleid. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Bestand nota aan de Vlaamse Regering

Bestand Voorontwerp van decreet

Bestand Memorie van toelichting

< Nieuwsoverzicht