wegwijs sociale huur bijgewerkt

De Wegwijs in het sociaal huurstelsel werd bijgewerkt. In deze versie (versie 1.15) werd rekening gehouden met de invoering van de mogelijkheid tot vereenvoudigde actualisering van het inschrijvingsregister en de vergoeding voor zonnepanelen die vanaf 1 september 2019 kan aangerekend worden. Daarnaast werden een aantal verwijzingen naar Het burgerlijk wetboek vervangen door verwijzingen naar het Vlaams Woninghuurdecreet dat sinds 1 januari 2019 in werking is getreden. 

Tegen 1 januari 2020 wordt de wegwijs grondiger bijgewerkt naar aanleiding van de vereenvoudigingsoefening, de invoering van het schattingsmodel en de energiecorrectie. 

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/wegwijs_in_het_sociaal_huurstelsel_-_versie_1.15.pdf

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
cel sociale verhuur en verkoop
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel