wijziging ADL besluit en kaderbesluit sociale huur

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) werken met door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende en gesubsidieerde voorzieningen samen voor de huisvesting van personen met een handicap. Ze doen dat op basis van het ADL-besluit. Het ADL-besluit regelt de normen waaraan ADL-woningen (Activiteiten van het Dagelijks Leven) moeten voldoen, de huurmodaliteiten en de subsidies. De ADL-regeling wijkt op een aantal punten af van de klassieke sociale huisvesting. De Vlaamse Regering wijzigt nu principieel het ADL-besluit. Een actualisering van het ADL-besluit was nodig door de gewijzigde regelgeving, en door het invoeren van de persoonsvolgende financiering en het ter beschikking stellen van individuele budgetten aan de gebruikers in plaats van het financieren van erkende voorzieningen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State. 

 

PDF icon Nota aan de Vlaamse Regering wijziging ADL besluit en KSH

PDF icon Besluit van de Vlaamse Regering wijzing ADL besluit en KSH

< Nieuwsoverzicht