wijzigingsbesluit sociale huur definitief goedgekeurd

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamsde regering haar definitieve goedkeuring verleend aan het besluit tot wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur. Met dit besluit wordt enerzijds uitvoering gegeven aan de wijzigingen aan titel VII van de Vlaamse wooncode van 14 oktober 2016, en anderzijds de eigendomsvoorwaarde verstrengd. Voorts worden ook een aantal jurdisch-technische en administratieve wijzigingen doorgevoerd.  De wijzigingen worden van kracht op 1 maart 2017, met uitzondering van artikel 18, dat ingaat vanaf 1 januari 2017.

PDF icon besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur

PDF icon Typehuurovereenkomst bepaalde duur overeenkomsten

< Nieuwsoverzicht