Wijzigingsbesluit sociale huur vereenvoudiging definitief goedgekeurd op 24 mei

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, de beleidsnota en de beleidsbrieven van de minister van Wonen bevatten het voornemen om de sociale huurreglementering te vereenvoudigen en de lokale autonomie te verhogen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar defintieve goedkeuring aan een besluit dat diverse bepalingen wijzigt over het woonbeleid. Deze wijzigingen treden op 1 januari 2020 in werking. 

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering

PDF icon besluit_van_de_vlaamse_regering

PDF icon bijlage_1_bij_het_besluit_van_de_vlaamse_regering

PDF icon bijlage_2_bij_het_besluit_van_de_vlaamse_regering

PDF icon advies_van_de_raad_van_state

< Nieuwsoverzicht

Contacts

Adres: 
Servicedesk Kaderbesluit Sociale Verhuring
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Havenlaan 88 bus 94
1000 Brussel
Email: 
Telefoonnummer: