Wijzigingsbesluit van 15 september 2017 voor leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid gepubliceerd


Het afgelopen jaar deden zich een aantal wijzigingen voor leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid voor. 
 
Als laatste stap keurde de Vlaamse Regering op 15 september 2017 de wijziging en opheffing van diverse besluiten goed die betrekking hebben op leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid betekent dit dat er enkele louter juridisch-technische verbeteringen zijn aangebracht aan de modellen van technisch verslag voor zelfstandige woningen, voor kamers en voor kamers voor seizoenarbeiders.

Dit wijzigingsbesluit is deze week in het Belgisch Staatsblad verschenen waardoor de wijzigingen vanaf 2 november 2017 in werking treden. Vanaf dan zijn dus de nieuwe versies van technische verslagen van toepassing.

< Nieuwsoverzicht