Winteropvang in sociale huurwoningen: BVR goedgekeurd

Met de winter voor de deur zullen de Vlaamse gemeenten weer heel wat werk hebben om voldoende opvang te bieden aan dak- en thuislozen. Om hen daarbij wat meer ruimte te geven heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd dat winteropvang in sociale huurwoningen regelt. Dat besluit geeft gemeenten de mogelijkheid om, in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale huurwoningen in te zetten voor winteropvang. Daartoe nam de regering twee maatregelen:

  • Het toegestane maximumpercentage van 1% voor verhuringen buiten het sociale huurstelsel gold al langer niet voor verhuur ter voorkoming van langdurige leegstand in afwachting van renovatie; vanaf nu wordt die 1%-grens ook losgelaten voor verhuur aan mensen in een noodsituatie, als dit gebeurt in het kader van winteropvang.
  • Tijdelijk is er ook een beperkte afwijking van de woningkwaliteitsnormen mogelijk voor deze verhuur in het kader van winteropvang, zij het enkel tijdens de officiĆ«le winterperiode en nooit voor langer dan zes maanden. Voor gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden is er natuurlijk nooit een afwijking mogelijk. Bovendien is er verplichte woonbegeleiding van de dak- en thuislozen die in de woning worden opgevangen.

Meer details leest u in het Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 en in de PDF icon Rondzendbrief RWO/DVC/151127 winteropvang

< Nieuwsoverzicht