Wonen en armoede: aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voor een woonbeleid gericht op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting

Mensen in armoede kampen met grote problemen om hun recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te realiseren. Meer dan 330.000 Vlaamse huishoudens hebben na betaling van hun woonkosten een budget dat te laag is om menswaardig te leven. Vier op tien arme gezinnen hebben een woning van geringe kwaliteit. Kwetsbare groepen zoeken hun toevlucht tot kamers en campings. Het aanbod aan sociale huurwoningen is ontoereikend, en niet altijd even toegankelijk voor de allerzwakste groepen. 

De Vlaamse en federale overheid ondersteunen gezinnen die een woning willen (ver)bouwen, kopen of huren. Uit analyse van de Vlaamse Woonraad blijkt dat veel van deze steunmaatregelen weinig worden gebruikt door de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit terwijl net deze groep het meest nood heeft aan ondersteuning om menswaardig te kunnen wonen. 

De Vlaamse Woonraad pleit daarom voor een meer maatgericht woonbeleid. Dit houdt in dat steunmaatregelen selectiever worden ingezet voor een beperktere doelgroep, en dat in de nodige omkadering wordt voorzien. De bestaande instrumenten moeten kritisch worden getoetst op hun impact op mensen in armoede. Ook moet er preventief aandacht zijn voor groepen voor wie zonder overheidssteun sociale uitsluiting dreigt. Een dergelijk beleid moet ingebed zijn in een globaal armoedebeleid.
 
In zijn advies ‘wonen en armoede’ formuleert de Vlaamse Woonraad een aantal concrete voorstellen om de woonsituatie van mensen in armoede te verbeteren. De Vlaamse woonraad pleit onder meer voor de invoering van een substantiële huursubsidie, de uitbreiding van het sociale woningaanbod, meer toegankelijke dienstverlening en ondersteuning die meer rekening houdt met de financiële en gezinssituatie van de betrokkenen.

PDF icon Wonen en armoede: aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voor een woonbeleid gericht op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting (28/04/2011)

< Nieuwsoverzicht