Woonsurvey 2018: resultaten op studiedag 25 april 2019

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. De resultaten van deze ‘Woonsurvey 2018’ zetten aan tot reflectie, en vooral tot doen. Op 25 april 2019 organiseert het Steunpunt Wonen samen met Slim Wonen en Leven een studiedag om deze resultaten onder de aandacht te brengen.

Na de Woonsurvey 2005 en het Grote Woononderzoek 2013 is de Woonsurvey 2018 de derde grootschalige bevraging in Vlaanderen over wonen. Net zoals bij vorige metingen levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit, … Tijdens de studiedag belichten de onderzoekers in de voormiddag de voornaamste resultaten en evoluties. Vertegenwoordigers uit het werkveld zullen hierop een reflectie te geven.

Nieuw in deze editie van de Woonsurvey is een reeks vragen die peilen naar de woonwensen van huishoudens. Deze vragen werden afgeleid uit de doelstellingen van Slim Wonen en Leven, één van de transitieprioriteiten uit Visie 2050. Hierin wordt het toekomstbeeld geschetst van een duurzame buurt waarin iedereen kan en wil wonen en leven. De resultaten voor dit vragenblok geven een ‘nulmeting’ voor de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven. Zo wordt het een instrument om in de toekomst te zien welke vooruitgang zal zijn geboekt. Maar ook vandaag maken deze resultaten al duidelijk voor welke grote opgave we staan. De uitdagingen van Slim Wonen en Leven en vooral de woonwensen en het woongedrag staan centraal in de namiddag. De onderzoekers tonen de resultaten en we gaan met een aantal stakeholders het gesprek over de uitdagingen aan.

Het volledige programma en inschrijvingsformulier zijn te vinden op de website van het Steunpunt Wonen

< Nieuwsoverzicht