Sociaal wonen: Bindend sociaal objectief (BSO) realiseren en monitoring via de voortgangstoets

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd.

Binnen een vastgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren.

Het is aan de gemeente om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Wonen-Vlaanderen voert een jaarlijkse meting uit en een tweejaarlijkse voortgangstoets, die nagaat hoe ver elke gemeente staat met de realisatie van het BSO.

Als een gemeente een specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen opgelegd kreeg, kan zij een aanvraag voor een vrijstelling of vermindering van de inhaalbeweging indienen.

Als het BSO is behaald of binnenkort behaald zal worden, kan uw gemeente een sociaal woonbeleidsconvenant afsluiten om meer zekerheid te krijgen over de financiering ervan.

Regelgeving

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Boek 2, Deel 3, Titel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets)

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge