Aan de slag met het technisch verslag

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van het technisch verslag.

Klik op 'meer' als u wilt weten hoe u het technisch verslag moet gebruiken en invullen.

Hoe gaat u tewerk wanneer u een technisch verslag invult tijdens een woningonderzoek?

Stap 1: bepaal welk type woning u controleert:

  • een zelfstandige woning, 
  • een gewone kamer,
  • een studentenkamer,
  • een kamer voor seizoenarbeider(s).

Stap 2: Deze beoordeling bepaalt welk type technisch verslag u moet gebruiken.

Technische verslagen geldig tot 31 december 2020:

Noteer ook of de woning op elke bouwlaag beschikt over een rookmelder. 

Stap 3: Neem voldoende foto's van de gebreken.

Stap 4: Duid de gebreken aan in het technisch verslag

Voor ondersteuning bij de beoordeling van de gebreken, raadpleeg:

Elk vinkje komt overeen met een aantal strafpunten (1, 3, 9 of 15, afhankelijk van de aard en de ernst van het gebrek). Alle strafpunten worden samengeteld en geven een eindscore. Als de woning 15 strafpunten of meer scoort komt ze in aanmerking voor een ongeschiktverklaring.   

Wijzigingen technisch verslag vanaf 1 januari 2021

Het optimalisatiedecreet zorgt voor een volledige afstemming van de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en de strafrechtelijke procedure van de wooninspectie. De weging met strafpunten maakt daarbij plaats voor een indeling van de gebreken in drie categorieën:

  • Categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken.
  • Categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. De woning is ongeschikt.
  • Categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De woning is ongeschikt en onbewoonbaar.

Technische verslagen geldig vanaf 1 januari 2021

Winteropvang

Er is een specifiek technisch verslag voor winteropvang:

Contact

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen