Beroepen door sociale woonactoren

Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale huur. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepen met de beslissing van de minister bevoegd voor wonen.