De Vlaamse huurpremie voor wie op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

U ontvangt al een huursubsidie. Kunt u daarbij ook nog de huurpremie ontvangen?

Nee, beide premies kunt u niet samen krijgen.
Wat indien u een huursubsidie ontvangt volgens het oude stelsel (2007- 1/5/2014): de huurpremie wordt enkel ingesteld als het bedrag van de huurpremie hoger is dan de huursubsidie;
Wat indien u een huursubsidie ontvangt volgens het nieuwe stelsel (NHS, vanaf 1/5/2014): als men een aanvraag huurpremie heeft ingediend en er is een dossier huursubsidie dan stapt men over naar de huurpremie van zodra men vier jaar wachttijd heeft opgebouwd (Besluit van de Vlaamse Regering van 2/02/2007 en gewijzigd op 21 maart 2014 - artikel 9, eerste lid).

Waar kan ik terecht met vragen over de huurpremie?

U kunt terecht bij:

  • Wonen-Vlaanderen (contactinformatie onderaan deze pagina)
  • Woonwinkels
  • huurdersbond
  • OCMW
  • loket huisvesting van uw gemeente
  • de organisaties aangesloten bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Waar vindt u alle documenten om een huurpremie aan te vragen?

In principe ontvangt u automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zie vraag: U heeft nog geen invulformulier ontvangen. Wat kunt u doen?

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: