Steunpunt Wonen 2021-2025

Op 29 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering - op voorstel van minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van FinanciĆ«n en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - de krachtlijnen goed voor een oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van een Steunpunt Wonen 2021-2025. Hierbij werd vastgehouden aan de basisprincipes van de eerdere generaties van het programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Op 11 december 2020 werd het geselecteerde voorstel voor het Steunpunt Wonen 2021-2025 goedgekeurd door de Vlaamse regering. De opdracht werd toegewezen aan een consortium van onderzoeksgroepen van de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Dit consortium vormt in grote lijnen de verderzetting van het Steunpunt Wonen 2016-2020. 

Het Steunpunt ging van start op 1 april 2021 en zal nog tot eind 2025 instaan voor het voeren van onderzoek rond wonen en het Vlaamse woonbeleid. 

Onderzoek

De onderzoekstaken van het Steunpunt zijn gebundeld in vijf werkpakketten: 1. data en indicatoren ; 2. beleidsevaluerend onderzoek ; 3. dynamiek van de woningmarkt ; 4. Woonwensen en woonnoden ; 5. ad hoc onderzoek. Meer informatie over het onderzoeksprogramma van het Steunpunt kan u nalezen in het meerjarenprogramma

Valorisatie

Het Steunpunt zal op geregelde tijdstippen studiedagen / webinars organiseren om de reeds opgeleverde onderzoeksresultaten toe te lichten. Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Steunpunt Wonen in de rubriek 'studiedagen'.