Woonsurvey 2018

Een onderzoek over wonen bij 3.500 inwoners van Vlaanderen

Onze woning en de buurt waarin we wonen hebben een centrale plaats in ons leven. Omdat wonen voor iedereen zo belangrijk is laat de Vlaamse minister van Wonen een grootschalig woononderzoek uitvoeren, de Woonsurvey 2018. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, eventuele renovatiewerken, verhuisredenen en de woonomgeving.

Met de informatie die via dit onderzoek verzameld wordt, kan het woonbeleid van de Vlaamse overheid bijgestuurd worden of verder ontwikkeld worden. Doel is uiteraard om het wonen voor alle groepen binnen de samenleving zo aangenaam mogelijk te maken. Een betere woonomgeving dus, ook voor u. Voor uzelf is deelnemen aan dit onderzoek een mooie gelegenheid om uw stem over uw woning en woonomgeving te laten horen.

Tussen februari en september 2018 worden ongeveer 3.500 Vlamingen bevraagd. De dataverzameling gebeurt door Kantar in samenwerking met het Steunpunt Wonen. Als u voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd bent, zal een interviewer van Kantar met u contact opnemen voor een interview. De bevraging gebeurt bij u thuis en op een voor u geschikt tijdstip. De interviewer maakt gebruik van een vragenlijst, het volledige interview duurt ongeveer een half uur

Het onderzoek wordt afgerond eind september 2018, de eerste resultaten zullen beschikbaar zijn in de zomer van 2019.

Bekijk zeker ook de rubriek “vaak gestelde vragen”.
 

Wenst u bijkomende informatie?

Voor vragen over de Woonsurvey 2018 kan u telefonisch contact opnemen met Kantar op het gratis nummer 0800/60092

Vaak gestelde vragen

Waarom ben ik geselecteerd voor dit onderzoek?

Natuurlijk is het niet mogelijk iedereen in Vlaanderen te bevragen. Daarom hebben wij een steekproef getrokken uit alle inwoners van Vlaanderen en daar hoort u toevallig bij. U bent op die manier de spreekbuis voor een veel grotere groep mensen. Voor ons is het van belang dat u meedoet aan het onderzoek om een juist beeld te krijgen van hoe de Vlaming woont en hoe Vlamingen denken over wonen.

Hoeveel tijd kost deze Woonsurvey mij?

Het interview zal ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Is deelnemen verplicht?

Nee, uw deelname is vrijwillig.

Waarom is mijn deelname belangrijk?

Uw deelname is belangrijk omdat het onderzoek een goede afspiegeling moet leveren van alle woningen en haar bewoners, dus representatief moet zijn. Mensen in oude en nieuwe, in grote en kleine, in huur en koophuizen wordt gevraagd mee te doen, ongeacht of die mensen jong of oud zijn, alleen of in gezinsverband wonen.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk interview met vragen die iedereen kan beantwoorden.

Is mijn privacy beschermd?

Alle gegevens blijven vertrouwelijk. Uw naam en adresgegevens worden vernietigd en alleen onderzoeksgegevens worden bewaard. De gegevens worden gepubliceerd in statistieken waarin individuele personen en huishoudens niet herkenbaar zijn.

Kan een interviewer zich legitimeren?

De Vlaamse overheid stuurt u vóór de start van het onderzoek een brief waarin het doel van het onderzoek uitgelegd wordt en wat deelname aan het onderzoek voor u betekent. Als u zo’n brief niet ontvangen hebt en u wordt toch gevraagd mee te doen, dan kunt u 0800/60092 bellen (kosteloos) en nadere inlichtingen vragen. Iedere interviewer kan zich legitimeren met een badge.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek wordt uitgevoerd tussen februari en september 2018 en vindt uiteraard plaats op een voor u geschikt tijdstip.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

U kunt meer informatie krijgen via het gratis telefoonnummer 0800/60092.

Meer vragen